Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY

20/01/2011 16:32
Người đại diện: TRẦN THỊ ANH H­ƯờNG
Điện thoại: 038.844715
Địa chỉ: SỐ 03; Đ­ƯờNG CAO THẮNG; P.HỒNG SƠN; TP.VINH
Email:
Website:
Số người quan tâm: 8514
MUA BÁN, LÀM MỚI VÀ GIA CÔNG ĐỒ TRANG SỨC BẰNG VÀNG, BẠC.
Chia sẽ qua twitter bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua MySpace bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua google bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua facebook bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua icio bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua digg bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua yahoo bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua yahoo bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua yahoo bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Chia sẽ qua yahoo bài: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Cảnh báo bài viết: 
DNTN VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này