Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM

20/01/2011 16:32
Người đại diện: NGUYỄN MUỘN
Điện thoại: 0510.812087-811354
Địa chỉ: 245 PHAN BỘI CHÂU; TP.TAM KỲ
Email:
Website:
Số người quan tâm: 5028
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC THƯờNG XUYÊN. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỔ TÚC TIỂU HỌC, BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ, BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BỒI DƯỜNG NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ỨNG DỤNG, CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NGƯờI HỌC. HỖ TRỢ CÁC TRƯờNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY. ĐIỀU TRA NHU CẦU HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN, XÁC ĐỊNH NỘI DUNG HỌC TẬP CẦN THIẾT, ĐỀ XUẤT VIỆC TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HỌC PHÙ HỢP VỚI TỪNG LOẠI ĐỐI TƯỢNG. TỔ CHỨC DẠY VÀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT NGHỀ NGHIỆP, CÁC HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC PHỤC VỤ HỌC TẬP. TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC RIÊNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI KHÁC THEO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG.
Chia sẽ qua twitter bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua MySpace bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua google bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua facebook bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua icio bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua digg bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Cảnh báo bài viết: 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG NAM
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này