Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG

20/01/2011 16:32
Người đại diện: LÊ CÔNG TÙNG
Điện thoại: 071.814558-815501
Địa chỉ: 103 NGUYỄN TRÃI; Q.NINH KIỀU
Email:
Website:
Số người quan tâm: 3831
MUA BÁN LINH KIỆN, TRAO ĐỔI VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, ĐIỆN THOẠI BÀN, CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT, HÌNH, NHẠC CHO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG.
Chia sẽ qua twitter bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua MySpace bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua google bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua facebook bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua icio bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua digg bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Cảnh báo bài viết: 
CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHƯƠNG TÙNG
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này