Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC

20/01/2011 16:32
Người đại diện: HUỲNH VĂN LÝ
Điện thoại: 0780.890185
Địa chỉ: 169 KHÒM 3; TT.SÔNG ĐỐC; H.TVT
Email:
Website:
Số người quan tâm: 2826
KINH DOANH CHẾ BIẾN HẢI SẢN.
Chia sẽ qua twitter bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua MySpace bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua google bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua facebook bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua icio bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua digg bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua yahoo bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua yahoo bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua yahoo bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Chia sẽ qua yahoo bài: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Cảnh báo bài viết: 
XÍ NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG ĐỐC
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này