Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU

20/01/2011 16:32
Người đại diện: BS. NGUYỄN THANH DÂN
Điện thoại: 0780.821358-838496-8 26861-821360
Địa chỉ: 91 LÝ THƯờNG KIỆT; P6; CÀ MAU
Email:
Website:
Số người quan tâm: 2858
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, QUỐC TẾ. TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG, PHÓNG CHỐNG SỐT RÉT, SỐT XUẤT HUYẾT, PHÓNG CHỐNG CÁC DỊCH BỆNH. KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM, XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC, VI KÝ SINH, VI SINH BIẾN HÒA THỰC PHẨM.
Chia sẽ qua twitter bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua MySpace bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua google bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua facebook bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua icio bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua digg bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Cảnh báo bài viết: 
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.CÀ MAU
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này