Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG

20/01/2011 16:32
Người đại diện: TRƯƠNG XUÂN TRÍ
Điện thoại: 062.850225-850116-85 0120
Địa chỉ: 17/4 LIÊN HƯƠNG; H.TUY PHONG
Email:
Website:
Số người quan tâm: 3425
BƯU PHẨM THƯờNG, BƯU PHẨM GHI SỐ, BƯU PHẨM CÒ CHỨNG NHẬN GỞI, CHUYỂN PHÁT NHANH EMS. BƯU KIỆN, CHUYỂN TIỀN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. TEM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, PHÁT HÀNH BÁO CHÍ.
Chia sẽ qua twitter bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua MySpace bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua google bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua facebook bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua icio bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua digg bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Chia sẽ qua yahoo bài: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Cảnh báo bài viết: 
BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY PHONG
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này