Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH

20/01/2011 16:32
Người đại diện: PHÚ NGỌC CAN
Điện thoại: 08.7605057-7664052-8 758402
Địa chỉ: A16/4 QUỐC LỘ 1; X.BÌNH CHÁNH; H.BÌNH CHÁNH
Email:
Website:
Số người quan tâm: 3869
CHUYÊN ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỀ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN. HỆ DÀI HẠN CHUYÊN ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NHƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ TRANG WEB, CƠ KHÍ. HỆ NGẮN HẠN CHUYÊN ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NHƯ ĐIỆN CƠ, ĐIỆN XÍ NGHIỆP, ĐIỆN LẠNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, SỬA XE GẮN MÁY, TIN HỌC VĂN PHÓNG, TIỆN, NGUỘI, BÀO, HÀN ĐIỆN, MAY CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN GIA DỤNG.
Chia sẽ qua twitter bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua MySpace bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua google bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua facebook bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua icio bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua digg bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Cảnh báo bài viết: 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này