Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ

20/01/2011 16:32
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VIỆT
Điện thoại: 064.827281-893620-69 1234-771030
Địa chỉ: 199 CMT8; P.PHƯỚC HIỆP, BÀ RỊA
Email:
Website:
Số người quan tâm: 3573
ĐÀO TẠO TIN HỌC CHỨNG CHỈ A, B, CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒ HỌA, THIẾT KẾ HỆ THỐNG MÁY TÍNH TÍCH HỢP VỚI PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG. BẢO DƯỜNG VÀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH, MÁY VĂN PHÓNG, ĐÁNH MÁY VI TÍNH. TÍCH HỢP MẠNG CỤC BỘ (LAN)...
Chia sẽ qua twitter bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua MySpace bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua google bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua facebook bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua icio bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua digg bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Cảnh báo bài viết: 
TRUNG TÂM MÁY TÍNH PHƯỚC THỌ
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này