Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&am

20/01/2011 16:32
Người đại diện: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: TRẦN QUANG VĂN
Điện thoại: 5568338/ 5568388
Địa chỉ: SỐ NHÀ C7, TẬP THỂ UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY, NGÁCH 61/55, NGÕ 61, ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG, PHƯỜNG TRUNG HOÀ, QUẬN CẦU GIẤY
Email: ic@pmail.vnn.vn // www.ictech.com.vn
Website:
Số người quan tâm: 3502
ĐẠI LÝ MUA, ĐẠI LÝ BÁN, KÝ GỬI HÀNG HOÁ;MUA BÁN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, VIỄN THÔNG, MÁY ĐO, MÁY PHÁT ĐIỆN, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT;MUA BÁN VẬT TƯ, THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, THIẾT BỊ CHỐNG TRỘM, CAMERA QUAN SÁT;DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ CÁC SẢN PHẨM VIỄN THÔNG;XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG, BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, THUỶ LỢI;THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CÁC TRẠM BIẾN THẾ ĐIỆN;XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN VÀ THẾ ĐIỆN ĐẾN 35KV;TƯ VẤN, THẨM ĐỊNH, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ, LẬP THIẾT KẾ VÀ LẬP TỔNG DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH THÔNG TIN LIÊN LẠC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG./.(DOANH NGHIỆP CHỈ KINH DOANH KHI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT)
Chia sẽ qua twitter bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua MySpace bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua google bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua LinkedIn bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua facebook bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua stumbleupon bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua icio bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua digg bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amChia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&amCảnh báo bài viết: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102007433 DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 22/06/2004&am
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này