Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"

20/01/2011 16:32
Người đại diện: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: LÊ TUẤN DŨNG
Điện thoại: 8627055
Địa chỉ: SỐ 201, ĐƯỜNG MINH KHAI, PHƯỜNG MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Email: no7@vietracimex.vnn.vn
Website:
Số người quan tâm: 3055
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA;TƯ VẤN DU HỌC;ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VÀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG;KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ, MÁY MÓC CÁC LOẠI, PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, HÀNG HOÁ TIÊU DÙNG, CÁC MẶT HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ, HẢI SẢN, VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP (KHÔNG BAO GỒM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ THUỐC THÚ Y), KINH DOANH XĂNG DẦU, MỠ;GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU;KINH DOANH KHO NGOẠI QUAN;TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, QUÁ CẢNH VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC;KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ GIẢI KHÁT; BUÔN BÁN BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT, THỰC PHẨM CÁC LOẠI (KHÔNG BAO GỒM KINH DOANH QUÁN BAR).
Chia sẽ qua twitter bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua MySpace bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua google bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua LinkedIn bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua facebook bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua stumbleupon bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua icio bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua digg bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Chia sẽ qua yahoo bài: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"Cảnh báo bài viết: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SAO VÀNG // "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3078/QĐ-BGTVT NGÀY 29/8/2005 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI"
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này